Page 5 - mrlvi-parhaat-tarjoukset-kesa2020
P. 5

lämpöpumppuhuolto.com |POISTOILMALÄMPÖPUMPUT

POISTOILMALÄMPÖPUMPUT

POISTOILMALÄMPÖPUMPPU
LÄMMITYSMUOTONA

PoistoilmalämpöpumppueliPILPottaalämmitysenergian
rakennuksestapoistettavastailmastailmanvaihtoputkiston
kauttajasiirtäälämmöntuloilmaan,lämpimäänkäyttö-
veteentaivesikiertoiseenlämmitysjärjestelmäänriippuen
tarpeesta.Mallistariippuen,myösviilennysonnistuu.
Poistoilmalämpöpumpputarvitseetehokkaaseen
toimimiseenilmanvaihtokanaviston.Mikäliasunnossasi
onpelkkäpoistoilmakanavisto,sekinriittääreiluun
energiansäästöön.Poistoilmakanavistoonmahdollista
rakentaamyösjälkiasennuksenakohtuullisinkustannuksin.
Uuteenrakennukseenpoistoilmalämpöpumppuon
loistavaratkaisu,silläuudessatalossaonlähes
poikkeuksettatulo-japoistoilmakanavisto.
Poistoilmalämpöpumpullaeivoidatuottaakaikkeatalon
tarvitsemaaenergiaatalvellakovimpienpakkasienaikana.
Talossa,jossaonpoistoilmalämpöpumppu,kannattaa
erityisestipakkasjaksojenaikanapolttaapuuta,jolloin
ostettavansähköenergianmääräävoidaanpienentää.

POISTOILMALÄMPÖPUMPULLAN.40% SÄÄSTÖTLÄMMITYSKULUIHIN

Poistoilmalämpöpumpullasaavutetaannoin40%:nostoenergiansäästöverrattunasuoraan
sähkölämmitykseen.Poistoilmalämpöpumppuonluonnollinenratkaisumatalaenergia-taipassiivitason
uudistalossa,koskanäissätilojenlämmityseivaadisuurtaenergiamääräävuositasolla.

  POISTOILMALÄMPÖPUMPUNEDUT

  •Edullinenjaympäristöystävällinenlämmitysmuoto
  •Yksijärjestelmähoitaailmanvaihdon,lämmityksenjakäyttövedentuotton
  •Invertterikompressorillalattialämmityksenenergiatehokkuussamaatasoa

   maalämmönkanssa.

               Asiakkaidensuosittelema

        ”NibePILPF470asennettupäivässävanhanNibe410ptilalle,asennustiimintyö
        olisujuvaajanopeaa,näkeeettäeivätolleetensimmäistäkertaaasentamassa.

                   Käyttökoulutusolimyöskattava!Suosittelen!”

                                      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10